Zakres usług

Wywóz nieczystości płynnych

Posiadamy samochody asenizacyjne oraz wszelkie potrzebne zezwolenia na wywóz szamb z posesji prywatnych oraz firm.

Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonujemy gruntowne czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wywozem wydobytych zanieczyszczeń.

Opróżnianie zalanych piwnic

W ramach tej usługi oferujemy wypompowanie wody z zalanej piwnicy oraz jej wywóz. Jednorazowo jesteśmy w stanie wywieźć do 12 m3 wody.

Wywóz wody z pomieszczeń podtopionych

Pomoc skierowana do osób, które doznały szkody w wyniku zalania lub podtopienia. Szybko i profesjonalnie zajmiemy się usunięciem nagromadzonej wody i szlamu z zalanych pomieszczeń.


  • Samochody asenizacyjne

    Posiadamy samochody asenizacyjne do 12 m³ pojemności, gotowych do wyjazdu 24h/dobę.

Solidni i wiarygodni

Na wszystkie wykonywane prace posiadamy odpowiednie decyzje i pozwolenia.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt;
telefoniczny pod nr tel. 601-431-988 w godzinach 07:00-16:00
bądź mailowy: zamawiamszambo@gmail.com

Zapraszamy do współpracy.