Zakres usług

Wywóz szamb

Posiadamy samochody asenizacyjne oraz wszelkie potrzebne zezwolenia na wywóz szamb z posesji prywatnych oraz instytucji.

Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonujemy gruntowne czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z utylizacją wydobytych zanieczyszczeń.

Opróżnianie zalanych piwnic

W ramach tej usługi oferujemy wypompowanie wody z zalanej piwnicy oraz jej wywóz. Jednorazowo jesteśmy w stanie wywieźć do 12 m3 wody.

Wywóz wody z pomieszczeń podtopionych

Pomoc skierowana do osób, które doznały szkody w wyniku zalania lub podtopienia. Szybko i profesjonalnie zajmiemy się usunięciem nagromadzonej wody i szlamu z zalanych pomieszczeń.

Opróżnianie zbiorników na deszczówkę

Wypompowujemy oraz wywozimy wodę ze zbiorników na deszczówkę. Jednorazowo jesteśmy w stanie wywieźć do 12 m3 wody.


  • Samochody asenizacyjne

    Posiadamy samochody asenizacyjne od 6m³ do 12 m³ pojemności, gotowych do wyjazdu 24h/dobę.

Solidni i wiarygodni

Na wszystkie wykonywane prace posiadamy odpowiednie decyzje i pozwolenia.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt;
telefoniczny pod nr tel. 601-43-19-88 lub 77-46-41-013,
bądź mailowy: kontakt@przejazd.eu

Zapraszamy do współpracy.