Kontakt

PRZEJAZD Szczepan Sokalski
ul. Długa 2,
49-120 Ciepielowice
NIP: 754-124-32-90
REGON: 531594770

tel.:  601-43-19-88
tel.:  77-46-41-013

E-mail: kontakt@przejazd.eu

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Brzegu O/Dąbrowa 03 8863 1019 1101 0001 0360 0001